Zajęcia szkoleniowe w dniu 26 listopada 2016 r.: szkolenie strzeleckie (foto)

W sobotę, tj. w dniu 26 listopada 2016 r. strzelcy z Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg odbyli strzelanie kontrolne na strzelnicy LOK. Dowiedzieli się także, jak należy obsługiwać karabinek AKM. Odbyły się też zawody. Po egzaminie ze strzelania z kbks strzelcy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki, mogli w nagrodę odbyć strzelanie z pistoletu maszynowego "Glauberyt". Zajęcia zakończyły się ok. godziny 14 pod restauracją "Belweder".

Czytaj dalej

Zajęcia szkoleniowe w dniu 19 listopada 2016 r.: marsz kondycyjny

W sobotę, 19 listopada 2016 r. odbył się marsz kondycyjny. Pluton szkolny został podzielony na trzy sekcje - pierwsza nawigowała, druga wyznaczała azymuty, a trzecia liczyła odległość w parokrokach. Trasa marszu prowadziła przez las Zwierzyniec - most na Trześniówce - starą linię kolejową - Mokrzyszów i zakończyła się pod restauracją "Belweder". Strzelcy przeszli ok. 15 km. Zajęcia zakończyły się ok. godziny 14.30.

Zajęcia szkoleniowe w dniu 12 listopada 2016 r.

W sobotę, 12 listopada 2016 r. strzelcy z SJS 2002 Tarnobrzeg mieli okazję doskonalić swoje umiejętności. Rekruci natomiast nabywali umiejętności z zakresu wyznaczania azymutu przy pomocy busoli oraz obliczania odległości w terenie. Ponadto zorganizowano strzelnicę oraz zrealizowano zajęcia z musztry zespołowej. Starsi strzelcy - elewi Kursu Podoficerskiego - przekonali się, że prowadzenie zajęć nie jest prostą sprawą. Zorganizowane zostały także zawody ze strzelania z wiatrówki, które wygrał jeden ze starszych strzelców zdobywając największą ilość punktów. Zajęcia zakończyły się ok. godziny 14.40 pod restauracją "Belweder".

Udział w miejskich obchodach święta odzyskania Niepodległości

W Święto Niepodległości, 11 listopada 2016 roku, tarnobrzescy Strzelcy wzięli udział w uroczystościach miejskich. SJS 2002 Tarnobrzeg wystawiła poczet sztandarowy do sztandaru Armii Krajowej Okręgu Tarnobrzeg. Po Mszy Świętej oraz złożeniu kwiatów pod pomnikiem Bartosza Głowackiego został odczytany rozkaz Dowódcy Jednostki, a w nim okolicznościowe pochwały i awanse na wyższe stopnie strzeleckie dla wyróżniających się strzelców.