Udział w Kursie Łączności (foto)

W dniach 3 - 4 czerwca 2017 roku kilkunastoosobowa delegacja z naszej Jednostki uczestniczyła w Kursie Łączności zorganizowanym przez stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl - Ruch Na Recz Obrony Terytorialnej. Podczas Kursu realizowano zagadnienia z zakresu m.in. historii łączności, komunikacji radiowej, nawiązywania łączności przewodowej i bezprzewodowej, przemienników radiowych, budowy i obsługi radiostacji, sporządzania dokumentacji korespondencji radiowej, obsługi łącznicy polowej ŁP-10 i telefonów polowych oraz przekazywania meldunków SITREP, SPOTREP i MEDEVAC. Poza wykładami odbyły się ćwiczenia praktyczne, w tym m.in. postawienie rozkazu bojowego i realizacja zadania taktycznego.

Czytaj dalej

Zabezpieczenie biegu "RUNFIT" w ramach Dni Tarnobrzega (foto)

W dniu 3 czerwca 2017 roku tarnobrzescy strzelcy na prośbę organizatorów zabezpieczali bieg "RUNFIT" w ramach Dni Tarnobrzega. Do obowiązków członków naszej Jednostki należało pilnowanie, aby żadne osoby postronne nie przeszkodziły uczestnikom biegu w pokonywaniu przeszkód oraz nadzór nad dokładnym i prawidłowym pokonywaniem poszczególnych przeszkód przez uczestników biegu.

Czytaj dalej

Spotkanie z pierwszym oficerem WP z JS 2002 Tarnobrzeg (foto)

W dniu 27 maja 2017 roku odbyło się spotkanie tarnobrzeskich strzelców z naszym starszym kolegą "ze Strzelca", pierwszym oficerem Wojska Polskiego wywodzącym się z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie". Podczas spotkania uhonorowaliśmy go godnością członka honorowego JS 2002 Tarnobrzeg, co zostało symbolicznie udokumentowane pamiątkową tablicą. Następnie odbyły się rozmowy w gronie strzeleckim przy ognisku, podczas których strzelcy mogli zapytać naszego kolegę o ciekawostki żołnierskiego życia.

Czytaj dalej

XXII Marsz "Konary 2017" - fotorelacja

W dniach 20 - 21 maja 2017 roku odbył się XXII Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego po Ziemi Sandomierskiej "Konary 2017", którego organizatorem jest Jednostka Strzelecka 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie". W tegorocznym marszu wzięło udział ponad 30 osób. Trasa tradycyjnie prowadziła z Tarnobrzega, przez przeprawę promową na Wiśle, i dalej - przez Koprzywnicę, Sulisławice, Klimontów, aż do cmentarza Legionistów Józefa Piłsudskiego w Górach Pęchowskich. Strzelcy będąc w Sulisławicach złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Władysława Jasińskiego ps. "Jędruś" i jego partyzantów oraz odwiedzili Izbę Pamięci swoich patronów.

Czytaj dalej

Walne Zebranie Członków - wybrano nowe Władze stowarzyszenia

W dniu 13 maja 2017 roku w Tarnobrzegu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno - Wychowawcza Samodzielna Jednostka Strzelecka 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej "Jędrusie". Walne Zebranie Członków, które jest najwyższą władzą naszego stowarzyszenia wybrało na kolejną kadencję nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podjęło bardzo ważne decyzje odnośnie przyszłości tarnobrzeskiego "Strzelca". WZC zadecydowało o wystąpieniu tarnobrzeskiej Jednostki Strzeleckiej ze struktur Związku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Społeczno - Wychowawczej oraz zmianie nazwy naszego stowarzyszenia na Jednostka Strzelecka 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie". Ponadto jeden z zasłużonych członków tarnobrzeskiego "Strzelca" został uhonorowany tytułem Honorowego Członka naszego stowarzyszenia.